;
Трениране на Успешни Учители (ТУУ)

What a lovely setting for a TET class, eh? (Burgas, Bulgaria)

infea.bg

Каква прекрасна обстановка за класа по ТЕТ, а? (Бургас, България)