;
Обяви за работа

ЮРИСКОНСУЛТ

infea.bg

an-mary.com

Търсим за свой клиент производствено предприятие

 

ЮРИСКОНСУЛТ

Търсим балансиран,  уравновесен човек с умения за работа с клиенти, завършено юридическо образование и придобита правоспособност, интереси в гражданското, имотното административното и трудовото  право, отлична компютърна грамотност - WORD, Електронна поща, бързо писане. Опитът на подобна позиция поне 2-3 г.

Нашия клиент ви предлага: трудов договор, заплата 1600-1800 зависимост от опита лева, местоположение на офиса бул. България.

 

ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ

Съставяне и оформяне на юридически документи – договори, пълномощни, заявления, вътрешни нормативни актове и заповеди за фирмата

Подговя документи за процедури по ЗОП

Работа с държавни институции – Агенция по вписванията търговски регистър, общини, нотариуси и други.

Организира представянето на предприятието пред трети лица, държавни органи и процесуално представителство пред съд, като може да работи съвместно с външна юридическа кантора при необходимост.

Организира защитата на интересите на предприятието при неизпълнение на сключени договори.

Съставя и дава становища относно проектите за договори и вътрешни актове на работодателя във връзка с тяхната законосъобразност.

Изпълнява и други задачи, възложени му от ръководството на предприятието

 

Изисквания за длъжността

Висше юридическо образование – завършено

Опит на подобна позиция в търговска или производствена фирма

Компютърна грамотност

Качества и умения: аналитичност, подреденост, административни умения за управление на документи и процеси, умения за общуване

 

Всички кандидатури ще бъдат разглеждани строго конфиденциално при спазване на изискванията на закони и регламенти; Ще се свържем само с одобрените кандидати.

Разрешително № 2277 от 19.05.2017.

 

an-mary.com