;
Събития

Връчване награди „Компютърно музициране - най-добър студент - най-добър професионалист” и награди на името на Станислав Станчев-Стенли част от XVIII Международен форум-фестивал Вселената на компютърната музика 2019 - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Корпус 1, Зала 511 - Учебно-практически и изследователски център за компютърно музициране и саунд дизайн \u201EСтанислав Станчев-Стенли\u201C 17:00 ч. Връчване награди \u201EКомпютърно музициране - най добър студент-най-добър професионалист\u201C и награди на името на Станислав Станчев-Стенли 17:30 ч. Спомен за Стенли музика и видеоклипове 18:15 ч. Концерт на студенти и преподаватели от модул \u201EКомпютърно музициране\u201C Водещ: проф. д-р Симо Лазаров Участници: проф. д-р Симо Лазаров, гл. ас. д-р Росица Бечева, Илиана Петрова Саласар, Стоян Орсов (студент \u201EЕлектронна и компютърна музика\u201C). Техническо осигуряване - студенти-тонрежисьори с ръководител доц. Димитър Василев 1.Цветан Добрев \u201EМузикално хайку\u201C- изп. Росица Бечева (Nord Stage 2 EX) 2.Симо Лазаров \u201EСрещи\u201C- изп. Илиана П. Саласар (пърформънс) и авторът (теремин)  3.Стоян Орсов- студент \u201EЕлектронна и компютърна музика\u201C електронни импровизации (Roli Seaboard, кавал, контрабас) Цветан Добрев е възпитаник на Музикална Академия \u201EПроф. Панчо Владигеров\u201C от почти 30 години преподавател в няколко френски консерватории в Париж, пианист и композитор. Илиана Петрова Саласар е докторант към Институт за изследване на изкуствата - БАН, изследовател на европейски хореографи, свързани с танц-терапия и осъзнато движение, психомоторика, танцова наука и медицина, хореографска композиция. Проучва синергийните отношения между музика и танц, както и теорията и практиката на древни и съвременни хореографски методи, композиции и семнатични модели; многопрофилен артист: хореограф-режисьор, хореограф-педагог, изпълнител на характерни и съвременни танцови техники, евритмично изкуство. Събитието е част от програмата на XVIII Международен форум-фестивал Вселената на компютърната музика International Forum-Festival COMPUTER MUSIC SPACE Sofia 2019