;
Събития

Представяне на втори брой на научно списание “Digital Age in Semiotics and Communication”, 2019 г. - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Корпус 1, Център за книгата \u2013 книжарница Организатори: Център за книгата Югоизточноевропейски център за семиотични изследвания Лектор: проф. д-р Росен Стоянов Модератор: проф. д-р Кристиан Банков Участници: преподаватели и студенти от НБУ С втория брой на нашето списание се сблъскваме с една нелека тема. Тя е нелека защото е твърде лесно да се говори за любов и секс и да не се казва нищо. Тя е нелека, тъй като и академичният интерес от страна на хуманитарните и социалните науки не е бил значим и следователно приносите са спорадични и несистематични. Освен това е нелека, защото в сравнение с други аспекти от нашето ежедневие любовта и сексът засягат нашето битие по начин, по който е по-трудно да ги наблюдаваме по научен и неутрален начин. Автор на книги, учебници и учебни помагала; рецензент, съставител и редактор на книги и електронни ръководства по политически комуникации, медии, връзки с обществеността и теория на масовите комуникации. - Разработване на проекти по комуникации. - Подготовка и реализиране на политически кампании. - Коментатор и анализатор.