;
Събития

Общоуниверситетски семинар „Българска памет за тоталитарната държава – исторически и юридически разказ“ - Юристът, който изпя за вечността духовния химн на България - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Организатори: департамент \u201EПраво\u201C департамент \u201EИстория\u201C Водещ и модератор:  проф. Райна Николова, д. н. Участници: проф. д-р Екатерина Михайлова, проф. д-р Веселин Методиев, проф. д-р Веселин Вучков, доц. д-р Лъчезар Стоянов, проф. Райна Николова, д. н.,  други преподаватели и студенти от департаментите \u201EПраво\u201C, \u201EИстория\u201C, \u201EФилософия\u201C, \u201EНова българистика\u201C и др. Изданието на семинара е посветено на Борис Христов, който прослави по света величието на българското изпълнителско оперно изкуство и винаги подчертаваше своята принадлежност към юридическата гилдия. Изображение: Консерваторъ